Program komputerowy z licencja shareware upowaznia do

Informatyka oraz programy komputerowe są stałym elementem współczesnej pracy. Rozpocząwszy od komputerów, wyposażonych ale w organizm operacyjny a najczęściej dawany do nich pakiet biurowy, po duże korporacyjne programy łączące placówki na pełnym świecie. Taki program najczęściej definiuje się jako zintegrowany system zarządzania.

Taki system uznaje za zadanie wesprzeć w koordynowaniu żyć ludzi, i czasem całych placówek, rozmieszczonych na całkowitym świecie oraz dotyczących w ramach samej firmy. Obecnie bardzo sobie wyobrazić nawet firmę średnich rozmiarów, w jakiej zintegrowany system sterowania nie istnieje. System zarządzania może osiągać się wieloma rzeczami. Widać toż być program zarządzania jakością, który umożliwia sprawować pieczę nad procesami produkcyjnymi. System taki może wskazać, że proces techniczny jest niestabilny, chociaż mieści się w zadanych przez inżyniera parametrach. Pozwala więc na redukcję odpadu z form produkcyjnej, i co za tym chodzi na produkcję zamówień w terminie, obniżenie kosztu pracy ludzkiej, energii zużywanej przez maszyny oraz media technologiczne. Ciężko sobie i obecnie wyobrazić logistykę, w jakiej zintegrowany organizm nie istnieje. Kurierzy obecnie na pełną gamę wykorzystują takie oprogramowania. Dzięki temu wiadomo do jakiego auta najlepiej zapakować daną paczkę, tak by jak łatwo przybyła do odbiorcy, a ewentualne opóźnienia mogą stanowić lekko korygowane. Jeśli kurierowi zintegrowany system ogromnie pomaga, to chętnie sobie wyobrazić jak by wyglądała globalna logistyka towarów (gdzie przesyłki to pełne kontenery lub statki), gdyby system zarządzania nie wspierał kogoś w jego produkcji. Zintegrowany system zarządzania poza wspomnianą wysoko formą oraz logistyką, wspiera prawie dowolna sytuację działalności biznesowej. Finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, internet, transport publiczny, ratownictwo medyczne także znacznie innych nauk nie działało żeby tak dobrze jak właśnie, żeby nie zintegrowany system.